Moto Kurye Örgütlenmelerine Genel Bakış Raporu

Kuryelerin sorunlarını araştırmak, tespit etmek, raporlaştırmak ve farkındalık yaratmak için kurulan Kurye Hakları Derneği olarak; dernek, federasyon, sendika, komite ve birliklerin üye profillerini, kurumsal yapılarını ve işleyişlerini; kuryelerden hangi konularda başvurular aldıklarını ve destek mekanizmalarının olup olmadığını; ne tür çalışmalarda bulunduklarını tespit etmek için bir saha araştırması gerçekleştirdik. Araştırma kapsamında kurye örgütlenmelerinin faaliyetlerinin ne kadar kuryeye ulaştığını, kuryelerle ve sorunlarıyla ilişki kurma biçimlerini, moto kuryelerin sorunlarını nasıl yorumladıklarını ve hangi sorunları daha aciliyetli gördüklerini, esnaf kuryelik ile ilgili düşünce ve önerilerini; kendi aralarında ve ilgili kurumlarla iş birliği yapma deneyimlerini, geleceğe dair planlarını ve çözüm önerilerini bir araya getirdik. Araştırmamızda … Moto Kurye Örgütlenmelerine Genel Bakış Raporu okumayı sürdür