Moto Kurye Örgütlenmelerine Genel Bakış Raporu

Kuryelerin sorunlarını araştırmak, tespit etmek, raporlaştırmak ve farkındalık yaratmak için kurulan Kurye Hakları Derneği olarak; dernek, federasyon, sendika, komite ve birliklerin üye profillerini, kurumsal yapılarını ve işleyişlerini; kuryelerden hangi konularda başvurular aldıklarını ve destek mekanizmalarının olup olmadığını; ne tür çalışmalarda bulunduklarını tespit etmek için bir saha araştırması gerçekleştirdik. Araştırma kapsamında kurye örgütlenmelerinin faaliyetlerinin ne kadar kuryeye ulaştığını, kuryelerle ve sorunlarıyla ilişki kurma biçimlerini, moto kuryelerin sorunlarını nasıl yorumladıklarını ve hangi sorunları daha aciliyetli gördüklerini, esnaf kuryelik ile ilgili düşünce ve önerilerini; kendi aralarında ve ilgili kurumlarla iş birliği yapma deneyimlerini, geleceğe dair planlarını ve çözüm önerilerini bir araya getirdik.

Araştırmamızda yasal olarak kurulmuş, tüzel kişilikleri olan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde ve E-Devlet sisteminde kaydı bulunan dernek, federasyon, konfederasyon, sendikalar ile böyle bir kaydı olmasa da çalışmalarının belli bir sürekliliği olan, temsilcileri bulunan ve de sosyal medya mecralarını düzenli kullanan dayanışma ağı, birlik ve komite gibi örgütlenmeleri esas aldık. Araştırmamız devam ederken yasal kuruluş sürecini tamamlamamış örgütlenmeleri görüşme planımıza dahil edemedik.

Türkiye’de 8’i federasyon, 1’i konfederasyon ve 15’i ilçe düzeyinde olmak üzere 69 kurye derneği; 3’ü işçi konfederasyonlarına bağlı 6 taşıma ve hizmet sendikası; 1 Esnaf Kurye Odası ve dayanışma ağı, birlik ve komite adları altında örgütlenen 3 oluşumla birlikte toplam 79 kurye örgütlenmesi bulunmaktadır.

Görüştüğümüz kurumları, kuruluş yılları, etkinlik düzeyleri, üye sayıları, bulundukları şehir ve coğrafi bölge gibi faktörler göz önüne alınarak örgütlenmelerin çeşitliliğini yansıtacak şekilde belirledik. Bu kapsamda Türkiye’de 41. 502. 958 kişinin yaşadığı 14 şehirde faaliyet gösteren toplam 25 dernek, federasyon, konfederasyon, sendika, komite, birlik ve dayanışma ağı seçilmiş, bu yapıların temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Raporun tam halini indirmek için: Kurye Örgütlenmelerine Genel Bakış.pdf