Kurye Hakları Derneği bir grup moto kurye tarafından 4 Kasım 2022 tarihinde kuruldu. Kurucularımızdan bazıları 2021 Mart ayında kurulan, tüm sosyal medya mecralarını kullanan ve Türkiye çapında yüzlerce doğal muhabiri olan Kurye Haber ekibinde yer alıyordu.

Derneğimiz amacını tüzüğünde şu şekilde ifade etti; Derneğimiz kuryelerin sorunlarını araştırır, tespit eder, raporlar, farkındalık yaratır. Motorlu, bisikletli, arabalı ve yaya kuryelerin çalışma hayatlarını zorlaştıran sorunlara dair kuryelerle, dernek, sendika ve vakıflarla; ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla, akademisyenler ve yasa yapıcılar ile her türlü ortak çalışmayı yapar. Ayrıca moto kuryeliğin “Çok Tehlikeli Meslekler Statüsü”ne alınması; işçi güvenliği ve sağlığı konusunda faaliyetlerde bulunur. Dernek, kuryelik mesleğinin yasal güvenceye alınması, saygınlık kazanması ve toplumsal duyarlılık yaratılması için; kuryelerin hakları olduğu kadar sorumlulukları konusunda da
farkındalık oluşturmak için kurulmuştur.

Kuruluşumuz Kasım 2022’de gerçekleşse de kamuoyuna derneğimizi Ocak 2023’te yayınladığımız “2022 Moto Kurye Ölümleri Raporu” ile duyurmayı tercih ettik. Türkiye’de yayınlanan ilk Moto Kurye Ölümleri Raporu’nda kurye ölümlerinin nedenlerini, sorumluluk zincirini ve çözüm önerilerini ele aldık. Rapor basında geniş yer buldu, kamuoyunda tartışıldı ve TBMM’deki araştırma önergelerine konu edildi.

Daha sonra 6 Şubat Depremi’nin ertesi gününden itibaren 1.5 ay Hatay’da dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarına katılan Kurye Hakları Derneği, 15 ilden 30 moto kurye ile görüşerek Eylül 2023’te “Deprem Bölgesindeki Gönüllü Kuryelerin Deneyimleri Raporu’nu yayınladı. Raporumuz 20 ilde kuryeler tarafından yerel yönetimlere, valiliklere, AFAD temsilcilerine, ilgili kurumlara ve kuryelere ulaştırıldı.

Türkiye çapında faaliyet yürüten moto kurye örgütlenmelerinin çalışmalarını ve kurumsal kapasitelerini araştırdığımız, kurum temsilcilerinin kuryelikle ilgili tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini derlediğimiz; 14 ilden 25 temsilci ile görüşerek hazırladığımız saha araştırması raporumuz da Ekim 2023’te yayınlandı.

Saha araştırmalarına ve raporlamalara devam ederken, ulaştığımız veriler ışığında sorunların tespiti ve çözüm önerilerine dair arayışlarımızı süreklileştirmeyi önemsiyoruz. Hak temelli STK’lar ve mesleki dayanışma örgütlenmeleri ile ortak çalışma olanaklarını değerlendiriyoruz. Moto kuryelerle ilgili yerel yönetimlerin ve STK’ların düzenlediği çalıştaylara katılarak Moto kuryeler ile başladığımız çalışmaları, bisikletli, araçlı ve yaya kuryeleri de kapsayacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz.

Uluslararası kurye örgütlenmeleri ile ortak bir iletişim ağı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.