Hakkımızda

Sorunlar çözümleri, çözüm arayışları ise, yöntem ve araçları doğuruyor. Kurye Hakları Derneği olarak biz de bu yoldan ilerleyerek kurulduk. Bir grup kurye olarak, artan sorunlar ve kurye ölümlerinin yarattığı gerilim bizi bir araya getirdi. 2022 Aralık ayında kuruluşumuz onaylandı ve bizde kuryelerin mücadelesindeki yerimizi aldık.

Derneğimizin amacını ifade ederken büyük laflar etmek yerine gerçekten işlevli bir kurum olma hedefiyle yola çıktık. Tüzüğümüzde amacımızı şu şekilde ifade ettik: Derneğimiz kuryelerin sorunlarını araştırır, tespit eder, raporlar, farkındalık yaratır. Motorlu, bisikletli, arabalı ve yaya kuryelerin çalışma hayatlarını zorlaştıran sorunlara dair kuryelerle, dernek, sendika ve vakıflarla; ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla, akademisyenler ve yasa yapıcılar ile her türlü ortak çalışmayı yapar. Ayrıca moto kuryeliğin “Tehlikeli Meslekler Statüsü”ne alınması; işçi güvenliği ve sağlığı konusunda faaliyetlerde bulunur. Dernek, kuryelik mesleğinin yasal güvenceye alınması, saygınlık kazanması ve toplumsal duyarlılık yaratılması için; kuryelerin hakları olduğu kadar sorumlulukları konusunda da farkındalık oluşturmak için kurulmuştur.

Kuruluş çalışmalarımıza başlarken, artan kurye ölümleri en acil müdahale edilmesi gerek sorun olarak önümüzde duruyordu. Yeni kurulmuş bir dernek olarak kuruluşumuzu yayınladığımız “Moto Kurye Ölümleri Raporu” ile duyurmak istedik. Umarız ki, bu rapor artan moto kurye ölümlerinin kamuoyun da daha fazla görünür olmasında bir katkı sağlar.
Hem moto kurye ölümlerinin hem de moto kuryelerin yaşadığı sorunların takipçisi olma konusunda kararlıyız. Bu niyetle derneğimizin kuruluşunu sizinle paylaşırken raporun yaygınlaştırılması ve çözüm arayışımızda yanımızda olmanız umuduyla merhaba diyoruz.