Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Kurye Hakları Derneği”dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır; yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı, Çalışma Konuları, Faaliyet Alanı ve İlkeleri

Madde 2

A)Derneğin amacı; kuryelerin sorunlarını araştırmak, tespit etmek, raporlaştırmak, farkındalık yaratmaktır. Motorlu, bisikletli, arabalı ve yaya kuryelerin çalışma hayatlarını zorlaştıran sorunlara dair kuryelerle, dernek, sendika ve vakıflarla; ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla, akademisyenler ve yasa yapıcılarlar ile her türlü ortak çalışmayı yapar. Ayrıca moto kuryeliğin “Tehlikeli Meslekler Statüsü”ne alınması; işçi güvenliği ve sağlığı konusunda faaliyetlerde bulunur. Dernek, kuryelik mesleğinin yasal güvenceye alınması, saygınlık kazanması ve toplumsal duyarlılık yaratılması için; kuryelerin hakları olduğu kadar sorumlulukları konusunda da farkındalık oluşturmak için kurulmuştur.

C- Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek kurye hakları alanında faaliyet gösterir.

D- Derneğin İlkeleri:

1- Irk, etnik köken, dil, din, dini inanış, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığın reddedilmesi,

2- Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulması,

3-  Dernek faaliyetlerinde özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel bilgilerin gizliliğine uygun hareket edilmesi,

4- Devletlerden, hükümetlerden, siyasal partilerden ve sermaye gruplarından bağımsız kalınması,

5- Çalışmaların şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi