Çocuk İşçilerin Seslerini Duyuyoruz

*Fisa Çocuk Hakları Merkezi’nin “çocuk işçiliğinde sorunun değil çözümün parçası olarak, çalışan çocukların
çocuk işçi örgütlenmelerine ilişkin deneyimlerini ve görüşlerini duymak ve anlamak” için bir saha araştırması
gerçekleştirdi. 2020’den beri yürütülen çalışmalar Eylül 2023’te “Çocuk İşçilerin Örgütlenmesi Üzerine Yeniden
Düşünmek/Çocuk İşçilerin Sesleri” adıyla raporlaştırıldı.

4 Kasım 2023 tarihinde Ankara Mülkiyeliler Birliği Prof. Dr. Muammer Aksoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen
“Çocuk İşçiliği Üzerine Birlikte Yeniden Düşünmek Yuvarlak Masa Toplantısı” na biz de Kurye Hakları Derneği
olarak katıldık. Dr. Nail Dertli’nin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen toplantıya
katılan çok sayıda işçi sendikası ile birlikte raporun çıktılarını ulusal ve uluslararası yasalar, “Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Bildirgesi” de dikkate alınarak değerlendirme fırsatı bulduk.

“Ben çalışmaya başladığımdan beri her şeyi arkadaşlarımla birlikte örgütlenerek yaptık. Çünkü bir faydası
olmazdı diğer türlü.” diyen çocuk kuryenin sesini duyuyoruz…

*Fisa Çocuk Hakları Merkezi; 2017 yılından bu yana çocuk işçiliği sorunlarına odaklanarak insan hakları
alanından faaliyet yürütmektedir. https://chm.fisa.org.tr/