Motosikletli Kurye Faaliyetleri Çalıştayı

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Florya’da İstanbul Planlama Ajansı Kampüsü’nde, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Lojistik Yönetimi Şube Müdürlüğü, “İstanbul Motosikletli Kurye
Faaliyetleri Çalıştayı” gerçekleştirdi.

Çalıştaya çevrimiçi sipariş hizmeti veren büyük firmalar, aracı kurye firmaları ve çok sayıda moto kurye
derneği başkan ve yöneticileri katıldı. Biz de Kurye Hakları Derneği olarak çalıştayda hazır bulunduk.
“Motosikletli Kurye Faaliyetleri Çalıştayı”nda yuvarlak masa toplantılarında dernekler moto kuryelerin
sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini tartışırken; kurye çalıştıran firma yöneticileri de kuryelerle
ilgili kendi talep ve beklentilerini tartıştı. Her masadan çıkan sonuçlar birer temsilci tarafından çalıştaya
sunuldu. Çalıştay düzenleyicilerinin projelendirmek istediği İstanbul’un her iki yakasında birer adet
“Motosikletli Kurye Durak Yeri”ne dair de görüş ve öneriler dile getirildi.

Kurye Hakları Derneği olarak, ayrıca Eylül 2023’te yayınladığımız, “Deprem Bölgesindeki Gönüllü
Kuryelerin Deneyimleri Raporu” ile Ekim başında yayınladığımız “Moto Kurye Örgütlenmelerine Genel
Bakış/Kuryelikle İlgili Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu”nu da İstanbul Büyükşehir
Belediyesi yetkililerine sunma fırsatı bulduk.

“Motosikletli Kurye Faaliyetleri Çalıştayı” gibi yerel yönetimlerle bir araya gelebildiğimiz faaliyetleri son
derece yararlı buluyoruz. Benzer etkinliklerde ifade edilen sözler gibi bu çalıştayda konuşulan taleplerin
de kuryeler adına takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.