Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğü Araştırması Raporları Sunuldu

TÜSEV tarafından hazırlanan Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2020-2021 TürkiyeRaporu’nun ve STGM tarafından hazırlanan Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğüve Katılım Hakkı Raporu’nun bulguları İstanbul’da bir toplantı ile sunuldu.

24 Ekim 2023 tarihinde TÜSEV’in Karaköy’deki ofisinde düzenlenen toplantıya çok sayıda sivil toplumörgütü temsilcisi katıldı. Kurye Hakları Derneği olarak hazır bulunduğumuz tanıtım toplantısında 1.003Sivil Toplum Örgütle yapılan anketin ve hak temelli çalışan 48 STÖ ile gerçek leştirilen derinlemesinegörüşmelerin sonuçları paylaşıldı.

TÜSEV tarafından hazırlanan rapor Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların FinansalKapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi olmak üzere üç ana başlık altındasivil toplumu ilgilendiren temel konuları ele alırken;STGM tarafından hazırlanan Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım HakkıRaporu ise sivil toplum örgütlerinin savunuculuk kapasitelerine ve karar verme süreçlerine odaklanıyor.

Toplantının “soru-cevap” bölümünde söz alarak; “Moto Kurye Örgütlenmelerine Genel Bakış Kuryelikleİlgili Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu”muzun genel verilerini de paylaşma imkanıbulduk.